Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starzynie
strona główna Aktualności naszej miejscowości


2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015    (kliknij dany rok)


W dniu 13 lutego 2011 r. (niedziela) w godz. 8-18 odbędą się wybory sołtysów. Do wyborów zgłoszono następujących kandydatów:

Obwód wyborczy

Nazwisko i imię kandydata

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Sołectwo Starzyno

Kazimierz Fleming

Zespół Szkół w Starzynie

Sołectwo

Starzyński Dwór

 

Elwart Marek

Świetlica w "Młynie" w Starzyńskim Dworze

 

Felkner Krzysztof

Sołectwo Radoszewo

Bulczak Tadeusz

Wiejski Klub "Kuźnia" w Radoszewie

Sołectwo Werblinia

 

Śliwińska Grażyna

Szkoła Podstawowa

 w Werblini

 

Zinkel Andrzej

Uwaga:

 


13 lutego 2011 r. wybieraliśmy sołtysów w gminie Puck. Nowymi sołtysami zostali:

Obwód wyborczy

Nazwisko i imię sołtysa

Sołectwo Starzyński Dwór

Elwart Marek

Sołectwo Radoszewo

Bulczak Tadeusz

Sołectwo Werblinia Śliwińska Grażyna

W Starzynie ze względu na niską frekwencję (13% przy wymaganej minimum 20%) zarządzono nowy termin wyborów tj. 6 marca 2011 r.


W dniu 6 marca (niedziela) w godz. 8-18 odbędą się dodatkowe wybory sołtysa wsi Starzyno. Do wyborów zgłoszono następujących kandydatów:

Obwód wyborczy

Nazwisko i imię kandydata

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Sołectwo Starzyno

 

Kazimierz Fleming

zam. Starzyno, ul. Cicha 6

Zespół Szkół w Starzynie

 

Lewicki Rafał

zam. Starzyno, ul Spółdzielców 5


6 marca 2011 r. wybieraliśmy sołtysa w Starzynie gminie Puck. Nowym (starym) sołtysem został:

 • Kazimierz Fleming


Ogłoszono terminy zebrań wiejskich na terenie gminy Puck

Data i godzina Dzień Miejscowość
11.03.2011 godz. 19.00 piątek Werblinia
24.03.2011 godz. 18.00 czwartek Radoszewo
28.03.2011 godz. 18.00 poniedziałek Starzyński Dwór

W środę 30 marca 2010 r. w sali remizy OSP Starzyno odbyło sie zebranie wiejskie.


W niedzielę 3 kwietnia 2011 r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Starzynie odbyło się przedstawienie musicalowe "Anastazja – w świecie wyobraźni"  w wykonaniu baletu dziecięcego "Da Capo al Fine" oraz zespołu taneczno-gimnastycznego "Migotki". Młodzi artyści przenieśli widzów w świat carskiej Rosji. Muzyczny spektakl w dwóch aktach "Anastazja - w świecie wyobraźni" opowiada historię młodej dziewczyny - Julii, która niespecjalnie lubi czytać. I któregoś dnia dostaje od koleżanki zaczarowaną książkę. To ona przenosi ją w świat carskiej Rosji. Tańcząca i śpiewająca młodzież oraz dzieci występują w specjalnie przygotowanych na tę okazję strojach. W przerwie miedzy aktami można było wypić kawę i się posilić w kawiarence przygotowanej przez Zespół Szkół w Starzynie.


Nasza miejscowość nie ma szczęścia.  10 marca 2011 r.  Gmina Puck po raz kolejny ogłosiła przetarg na budowę kompleksu sportowego w ramach programu - "Moje boisko ORLIK 2012" w Starzynie. Termin ewentualnego zakończenia prac określono na 12 sierpnia 2011 r. W dniu 4 kwietnia 2011 r. unieważniono przetarg. Podstawą tej decyzji był fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty (oferta z najniższą ceną znacznie przekroczyła kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie projektu kwotę 1 000 000 zł zaś najniższa cena oferty opiewała na kwotę ok. 1483 tys. zł.


W niedzielę 10 kwietnia 2011 r. około godz. 8.41 rozbrzmiała syrena w Starzynie upamiętniając rocznicę tragedii smoleńskiej.


W piątek 7 kwietnia 2011 r. o godz. 19.00 w naszym kościele parafialnym odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej zorganizowane przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych w Kłaninie. I ja tam byłem i .... w zadumę zapadłem


Dnia 16 czerwca 2011 r. studnia stanowiąca jedyne źródło zaopatrzeni w wodę wsi Werblinia przestała podawać wodę mieszkańcom. W związku z zaistniałą awarią rozpoczęto dowożenie wody. Unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego budowy sieci wodociągowej tranzytowej Starzyński Dwór - Werblinia. Zamawiający (Urząd Gminy Puck) wszczął postępowanie w innym trybie.


W sobotę tj. 9 lipca 2011 r. w Starzyńskim Dworze odbyło się uroczyste otwarcie Ścieżki Rowerowej Swarzewo - Krokowa. 17,35  km trasy rowerowej na odcinku byłej linii kolejowej Swarzewo - Krokowa. Otwarcie odbyło się poprzez start dwustronny 1. Rajdu Rowerowego inicjującego trasę w Swarzewie i Krokowej o godz. 11.00 - meta w Starzyńskim Dworze. W uroczystości uczestniczyli miedzy innymi: Marszałek Woj. Pomorskiego Mieczysław Struk, Wiceminister Rolnictwa Kazimierza Plocke, Wójt Gminy Puck Tadeusz Puszkarczuk, Wójt Gminy Krokowej Henryk Doering.

Wartość projektu to: 3 188 591,33 zł, wartość dofinansowania 2 688 292,35 zł (85% kosztów kwalifikowanych). Partnerzy projektu to Gmina PUCK i Gmina KROKOWA. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to nowa ścieżka szlakiem starej linii kolejowej zaczyna się w miejscowości Gnieżdżewo przy stacji kolejowej Swarzewo i kończy się w Krokowej. Trasa niezwykle przyjemna pokryta w całości asfaltem są łagodne podjazdy i zjazdy w zaledwie 5 miejscach przecina ruchliwe drogi. Rozległe widoki na pola i łąki. W miejscu dawnych stacji są ustawione ławki jest również tablica informacyjna z opisami ciekawych miejsc, które można znaleźć w pobliżu ścieżki. Można podziwiać rozległe widoki na pobliskie pola i łąki. W czasie kwitnięcia rzepaku widoki i zapachy pozostawiają niezapomniane wrażenia.
 


W dniu 21 lipca 2011 r. wyłoniono wykonawcę w przetargu nieograniczonym pn.:"Budowa kompleksu sportowego w ramach programu - Moje boisko ORLIK 2012 w Starzynie", który został ogłoszony 24 czerwca br. Do przetargu przystąpiły trzy firmy a jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy PANORAMA II sp. z o.o. z Gdyni (zaproponowana cena za wykonanie to 1 179 887,99 zł) Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę boiska do piłki nożnej (nawierzchnia do piłki nożnej - trawa syntetyczna), budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i siatkowej, budowę skocznia i rozbiegu w dal, wykonanie kontenera zaplecza sanitarno- szatniowego. Kompleks będzie ogrodzony z piłkochwytami usytuowanymi za bramkami boiska do piłki nożnej oraz oświetlone (oświetlenie stanowią projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9 m). Termin wykonania inwestycji określono na 31 października 2011 r.


25 sierpnia 2011 r. o godz. 19.00 w gościnnych progach Zamku w Krokowej odbyła się promocja pierwszej płyty zespołu "Cztery razy w roku", którego liderem jest mieszkaniec Starzyna Szymon Kamiński.  Na płycie pn. "Kaszubska Ziemia" zebrano piosenki, których autorem muzyki jest właśnie Szymon Kamiński a teksty m.in. Jana Pawła II. Gościnnie zaśpiewała (i zagrała na skrzypcach) m.in. Weronika Korthals. Dla tych co nie znają twórczości zapraszam do wysłuchania jednego z przebojów - Wieczór z Nikodemem - tutaj.


Urząd Gminy w Pucku 26 sierpnia 2011 r. ogłosił przetarg na dostawę i rozruch 2 zespołów prądotwórczych do Starzyna.  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie podłoża, dostawa, montaż i podłączenie 2 agregatów prądotwórczych stacjonarnych w obudowie wyciszonej z rozruchem automatycznym.  Miejsce lokalizacji - szkoła w Starzynie; agregat o mocy 48kW/60kVA oraz Starzyno ul. Nowa teren przepompowni - agregat o mocy 14 kW.17,5 kVA. Oba te agregaty mają zasilać przepompownie ścieków, dzięki czemu możemy liczyć na stałe dostawy wody ( przypominam, że w momencie oddania sieci kanalizacyjnej wyłączone zostało zasilanie zapasowe hydroforni pomp "dzięki czemu" Starzyno jest pozbawione wody w momencie braku prądu. Termin zgłaszania ofert upływa 12 września br. a czas realizacji zamówienia to 60 dni. POCZEKAMY !!!


2 października 2011 r. (niedziela) w naszym kościele parafialnym odbył się kolejny koncert cysterski z cyklu `W kręgu cysterskiego chorału. Tym razem w mury starzyńskiego kościoła zawitał chór męski "Harmonia" z Wejherowa wraz z drygentem p. Marcinem Grzywaczem i p. Artur Sychowski, który akompaniował na organach. Usłyszeliśmy wykonania utwórów religijno-sakralnych i muzyki dawnej. Na koncercie byli obecni parafianie, goście z sąsiednich parafii, a także Wójt Gminy Puck - Tadusz Puszkarczuk, Starosta Pucki - Wojciech Dettlaff oraz Kazimierz Plockie, wiceminister rolnictwa, który wręczył chórowi odznaczenie Gloria Artis.

        Tegoroczny koncert był kolejnym, który odbył się w Starzynie. Poprzedni miał miejsce w zeszłym roku, w lipcu, na którym gościnnie wystąpiła między innymi znana sopranistka Anna Asmus.


W miesiącu listopadzie 2012 r.  uruchomiono 2 agregaty prądotwórcze w Starzynie (przy przepompowniach ścieków) – wykonawca firma Delta Power z Gdyni.


W dniu 7 grudnia 2011r. dokonano odbioru nowo powstałego „Kompleksu boisk sportowych w Starzynie w ramach programu Moje boisko Orlik 2012”. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali m .in. P. Tadeusz Puszkarczuk - Wójt Gminy Puck , P. Ryszard Stachurski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, P. Kazimierz Plocke – V-ce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł na Sejm RP oraz P. Maciej Kowalczuk – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. w uroczystości brali udział również Władze Lokalnych Samorządów, Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Puck oraz mieszkańcy.

Zakres zrealizowanych robót obejmował wybudowanie boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego jak również budynku szatniowo-sanitarnego. Inwestycja ta współfinansowana została ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w Warszawie w kwocie 500 000,00 zł oraz ze środków Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w kwocie  250 000,00 zł . Całość inwestycji wyniosła ca 1 180 000,00 zł.


do góry strony

rok 2012


8 marca 2012 r. o godz. 18.00 do naszej miejscowości ponownie zawitał teatr amatorski ze Strzelna. Grupa ta, pod nieformalnym przewodnictwem Józefa Roszman swojego czasu wystawiała w Starzynie sztukę pt. "Monika". Na jej podstawie później powstał popularny film pt. "Testament" Andrzeja Sipajły. Tym razem publiczność zgromadzona w remizie OSP mogła zobaczyć kolejną część tej sztuki – "Testament II". To dalsze losy głównego bohatera Augusta (Józef Roszman). Rodzina w pierwszej części zdążyła zamówić mu trumnę. Teraz została ona dostarczona...


6 marca 2012 r. w kościele w Starzynie odbyła się uroczysta Droga Krzyżowa w wykonaniu Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie.


25 maja 2012 roku o godz. 18.00 w naszej parafii odbyła się uroczysta msza święta jubileuszowa (23 maja 1992 roku, ks. proboszcz Jan Plottke ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne i przyjął sakrament kapłaństwa), której przewodniczył Jubilat ks. proboszcz Jan Plottke. Była to niezwykła msza, której towarzyszyła między innymi orkiestra dęta ze Starzyna, jak i również poczty sztandarowe Róż Żywego Różańca i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starzyna.


24 czerwca 2012 r. o godzinie 19.00 w kościele parafialnym w Starzynie odbył się koncert p.n. "W kręgu cysterskiego chorału… Vespera. Koncert muzyki dawnej". W czasie koncertu wystąpiławokalistka Cappelli Gedanensis Anna Asmus (sopran) przy  akompaniamencie Aliny Aleksiejuk. Występ ten współorganizowany jest przez Wójta Gminy Puck, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Puck oraz naszą parafię jest Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck.


W niedzielę 1 lipca 2012 r.  na boisku sportowym w Starzynie odbył się XXXIX turniej piłki nożnej im. Leopolda Dettlaffa. Wśród startujących 12 ekip pojawiła się drużyna wystawiona przez OSP Starzyno. Swój pierwszy (i jedyny) mecz nasza reprezentacja grała z drużyną z Mrzezina, która (na pocieszenie) wygrała cały turniej. Naszym zawodnikom nie brakowało zaciętości do gry i dobrych humorów... Z źródeł dobrze poinformowanych otrzymaliśmy informację, że nasza jedenastka (a raczej szesnastka) miała największy doping kibiców w całym turnieju. Wyniki meczów przedstawiają się następująco:

Starzyno I - Mrzezino 1:2
Leśniewo - Wierzchucino 0:3
Sławoszyno - Swarzewo 0:2
Połchowo - Smolno 0:1
OSP Starzyno - Mrzezino 0:6
Gnieżdżewo - Wierzchucino 0:5
Swarzewo - Starzyno II 1:3
Smolno - Mechowo 0:1
Mrzezino - Starzyno II 2:0
Wierzchucino - Mechowo 3:1

Mecz o III miejsce
Starzyno II - Mechowo II 0:2

Mecz o I miejsce
Mrzezino - Wierzchucino 4:0

Poniższe zdjęcia pochodzą ze strony nordainfo.pl


Październik 2012 r. - wybrano wykonawcę, firmę ELWOZ z Miechucina oddział Sierakowice w ogłoszonym przez UG Puck przetargu nieograniczonym pn.: „ Opróżnianie pojemników na tworzywa sztuczne i pojemniki na odpady opakowaniowe ze szkła oraz papier zlokalizowanych na terenie Gminy Puck”. Kwota oferty to ok. 125 tys. zł brutto.


Październik 2012 r. - zakończono budowę oświetlenia drogowego w Starzynie: ul. Klonowa oraz ul. Spółdzielców.


8 listopad 2011 r. - rozstrzygnięto przetarg na "zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 na terenie gminy Puck". Odśnieżaniem oraz zwalczaniem śliskości nawierzchni dróg na terenie naszej miejscowości jak i Starzyńskiego Dworu i Werblini będzie się dalej zajmowała firma "Transport-Handel-Produkcja -Usługi dla rolnictwa Adrian Ryszard" z Mieroszyna.


Listopad 2012 r. - trwa budowa kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych z pompownią ścieków w Starzyńskim Dworze. Prace obejmują zakres wybudowanie kanalizacji sanitarnej długości całkowitej 100 mb oraz postawienie pompowni ścieków, mają się zakończyć 15 listopada br. a wykonywane są przez firmę PHU MIREX z Sierakowic za kwotę ok. 43 tys. brutto.


Już w środę 19 grudnia w godz. 12.00-17.00 akcja rejestracji dawców komórek macierzystych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie. Przyłączmy się -  to nic nie boli .....

 


do góry strony

rok 2013


W maju 2013 r. UG Puck podpisał umowę na dzierżawę miejsc pod ustawienie pojemników na odzież używaną na okres 3 lat – po 2 m kw. W Starzynie umowa ta dotyczy jednego pojemnika. Czynsz wynosi 15,00 zł za 1 pojemnik miesięcznie, tj. 19 x 15 = 285,00 zł + 23% VAT = 350,55 zł miesięcznie.


W dniach 28 maja i 29 maja 2013 r. odbyły się konkursy na dyrektorów 6 Szkół Gminy Puck. Konkursy zostały rozstrzygnięte, Dyrektorem Zespołu Szkól w Starzynie został p. Artur Surmaj. Powierzenie funkcji Dyrektorom od września br. na 5 lat nastąpi na Sesji RG Puck w sierpniu br.

Gratulujemy wyboru!!!!


W dniu 21 czerwca 2013 r. roku Gmina Puck podpisała umowę z Pucką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o z siedzibą w Pucku przy ulicy Zamkowej 6 na świadczenie usług zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Puck i zagospodarowania tych odpadów. PGK Sp. z o.o. została wybrana w drodze przeprowadzonej procedury przetargowej. Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Puck przekazane zostają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku, gm. Nowa Wieś Lęborska. W związku ze znowelizowanymi zasadami zbierania odpadów został wprowadzony nowy  harmonogram wywozu odpadów. Harmonogram podany został do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w lokalnej prasie. Jest również dostępny na stronie internetowej pod adresem www.gmina.puck.pl. Na stronie internetowej Gminy Puck zostały umieszczone również informacje najczęściej nurtujące mieszkańców, a mianowicie o terminach i sposobie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami, o pojemnikach i workach do gromadzenia odpadów. Do Urzędu Gminy Puck wpłynęło około 5 800 deklaracji, co stanowi 98 % ogólnej liczby deklaracji. Ze złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż 59,5 % mieszkańców będzie zbierać odpady w sposób selektywny, a 40,5 % zdecydowało się na system zmieszany.


W dniu 25 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Puck odbyło się podsumowanie gminnego konkursu „Najlepszy absolwent gimnazjum – roku szkolnego 2012 – 2013. W uznaniu całokształtu osiągnięć naukowych, aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej i lokalnej, osiągnięcia najwyższych średnich ocen w Gimnazjach Gminy Puck, nagrody książkowe oraz dyplomy z rąk Wójta Gminy Puck otrzymali najlepsi uczniowie z naszych gimnazjów. Z Gimnazjum w Starzynie nagrody otrzymali:

 1. Joanna Orzeł

 2. Barbara Orzeł

 3. Tomasz Karcz


W czerwcu 2013 r. ogłoszono przetarg na remont parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Starzynie. Zadanie to obejmuje zakres:

Zakończenie przewidziano na 15 sierpień 2013 r. Wykonawca: firma BID-SPORT Budownictwo Sportowe Wojciech Panejko z Dywit za kwotę 68979,00 zł brutto.


W dniu 25 czerwca 2013 r. w kościele parafialnym w Starzynie odbył się kolejny koncert cysterski z cyklu "W kręgu cysterskiego chorału", na którym wystąpiła Weronika Korthals z recytacjami pieśniami psalmów i poezji bł. Jana Pawła II. Kolejny odbędzie się jesienią w Mechowej.


Dnia 26 lipca 2013 r. przekazano oficjalnie do użytku prawie 3 kilometrowy odcinek wyremontowanej drogi Łebcz – Starzyński Dwór. Prace drogowe trwały od maja i objęły m.in. wykonanie na całej trasie nowej nawierzchni, nowych chodników i zjazdów do posesji oraz oznakowania. Cała inwestycja kosztowała 1,9 mln zł, z czego połowa pokryta została z tzw. "Schetynówek" czyli Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Gmina Puck dofinansowała powyższą inwestycję w kwocie 763.890,- zł. Pozostała część pochodzi z budżetu Powiatu Puckiego.


W sierpniu 2013 r. rozstrzygnięto przetarg na II etap oświetlenia w Starzynie. Za danie to przewiduje oświetlenie ulicy Brzozowej: sieć kablowa, kabel ziemny YAKY 4x25mm2, słupy stalowe 8m, szt.1 oprawy o mocy 70 W oraz ulicy Klonowej: sieć kablowa długość 319m, kabel ziemny YAKY 4x25mm2, słupy stalowe 8m, szt.7 oprawy o mocy 70 W. Koszt zadania to 26 991,35 zł brutto. Przetarg dotyczył również miejscowości Werblinia tj. oświetlenie ulicy Żarnowieckiej, sieć kablowa, kabel ziemny YAKY 4x35mm2, słupy stalowe 8m, szt.6 oprawy o mocy 100 W  - koszt 20 243,51 zł brutto. Termin wykonania zadania to 31 październik 2013 r. . Wykonawca: Baltic Investment Group "Krelbud" Sp. z o.o. z Redy.


W sierpniu 2013 r. w Urzędzie Gminy Puck uzgodniono zadania inwentaryzacyjno – remontowe do realizacji na drogach powiatowych w ramach „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2014 roku. Dotyczy to długo oczekiwanego remontu drogi powiatowej nr 1509G Władysławowo – Łebcz – Starzyński Dwór – Starzyno etap II – wartość ogółem 1 600 000,- zł, udział Powiatu 400 000,- zł udział Gminy 400 000,- zł, udział Skarbu Państwa 800 000 zł.


We wrześniu 2013 r. ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Karwasza w Starzyńskim Dworze. Niestety, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4  ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający tj. Urząd Gminy Puck unieważnił postępowanie. Na realizację zamówienia zamawiający przeznaczył 90 000,- zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.


We wrześniu 2013 r. na parafialnym cmentarzu w Starzynie prowadzone były w dalszym ciągu prace poprawiające jego wygląd i bezpieczeństwo m.in. wycinka starych drzew czy układanie nowych alej. Położono nową kostkę brukową na utwardzonej dotychczas, ziemnej alei.

 

Więcej zdjęć z tych prac możemy obejrzeć na stronie parafialnej tutaj.


Dnia 6 listopada 2013 r. dokonano odbioru wykonania oświetlenia drogowego w miejscowościa Starzyno etap II.


do góry strony

  rok 2014


3 kwietnia 2014 r. odbyło się w remizie OSP w Starzynie spotkanie organizacyjne  Koła Gospodyń Wiejskich w Starzynie. Spotkanie założycielskie odbyło się w niedzielę 23 marca o godz. 16.00 do remizy OSP w Starzynie. Nowe stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000508311 w dniu 8 maja 2014 r.

Panie w swych zadaniach wymieniają głównie: troska o dobro i rozwój wspólnoty mieszkańców, w tym obrona słusznych interesów osób, rodzin i grup społecznych,organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji narodowych i regionalnych, integracja i aktywizacja mieszkańców wsi, szerzenie kultury kulinarnej, podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Wybranemu zarządowi w składzie:

Joanna Liss
Prezes zarządu
Urszula Nowak
Członek organu nadzoru
Grażyna Lantowska
Członek organu nadzoru
Irena Marszewska
Członek organu nadzoru
Bernadeta Miotke
Wiceprezes zarządu
Gabriela Liss
Wiceprezes zarządu

 życzymy powodzenia i samych sukcesów.


19 maja 2014 r. chór „Morzanie” z Kosakowa rozpoczyna nagrywanie drugiej części płyty w naszym kościele parafialnym.


25 czerwca 2014 r. rozpoczęto prace przy zewnętrznym murze placu kościoła. Została uzupełniona fuga w kamiennym ogrodzeniu a w niektórych miejscach konieczny było murowanie poprzedzone całkowitą rozbiórką. Dzięki zaangażowaniu parafian mur od strony ulicy Długiej wygląda jak nowy. We wrześniu planowany jest remont dalszej części ogrodzenia...


W dniu 5 lipca 2014 r. o godz. 19.00 miał miejsce koncert w naszym kościele parafialnym pw. Michała Archanioła. Wystąpił zespół Ad Te Domine w składzie Beata Dąbrowska sopran, Katarzyna Kołacz skrzypce, Elżbieta Kulińska organy Edyta Łuczkowska alt, Klaudia Kowacz skrzypce. Zespół wykonał utwory Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego, Damiana Stachowicza, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Antonio Vivaldiego, Sebastiana Bacha.

Celem koncertu jest m.in. promocja szlaku cysterskiego przebiegającego m.in. przez Starzyno oraz popularyzacja muzyki dawnej w gminnej społeczności. Cykl koncertów na Pomorskim Szlaku Cysterskim na terenie Gminy Puck ma już 10-letnią tradycję. Drugi koncert odbędzie się na zakończenie sezonu turystycznego w Mechowie.


We wrześniu 2014 r. zakończono prace przy murach, otaczających plac kościelny.


W październiku 2014 r. ukończono remont świetlicy wiejskiej w Werblini, koszt 59 tys. zł , dofinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ponadto wykonano tu również remont c.o. za kwotę 30 tys. (środki własne UG Puck).


W dniu 2 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. nagród dla nauczycieli  za  osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wpłynęło 9 wniosków - nagrodę Wójta Gminy Puck z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymało 5 nauczycieli w tym Mirosława Popławska – pedagog z Zespołu Szkół w Starzynie. Gratulujemy!!!


W październiku rozpoczął się II etap remontu drogi powiatowej na ponad 2-kilometrowym odcinku Starzyński Dwór – Starzyno. Projekt realizowane są w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój”. Wkład Gminy – 800.000 zł. Projektowany był również chodnik wzdłuż tej drogi jednak do inwestycji póki co nie doszło....


W niedzielę 5 października 2014 r. w Szkole Podstawowej w Werblini odbyło się kolejne „Święto Brzade”. Święto owoców w Werblini zorganizowało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz Szkoła Podstawowa w Werblini, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Pucku, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Sołectwo w Werblini.
W programie wystąpiły dzieci ze Szkoły z Werblini i zespół muzyczny Józefa Roszmana.  Były i konkursy dla dzieci i dorosłych m.in. panie rywalizowały w drylowaniu śliwek na czas oraz w pałaszowaniu chleba z konfiturami. Podczas
imprezy można było skosztować smakołyków przygotowanych z jabłek, gruszek czy śliwek. Już za rok kolejne święto...


W dniu 7 października 2014 r. podpisano umowę na dofinansowanie ścieżki rowerowej na trasie Gnieżdżewo – Swarzewo ze środków Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Kwota dofinansowania 300.000,-zł. Przetarg na budowę ścieżki ogłoszono 29 października 2014 r. Zadanie to obejmuje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 5-5,6m na odcinku ca 950m, ustawienie słupków stalowych ocynkowanych do znaków drogowych - 4 szt., przymocowanie znaków drogowych - 7 szt. oraz rozłożenie humusu oraz obsianie trawą terenów przyległych - 3300m kw. Zakończenie zadania przewidziano na 15 maja 2015 r. W dniu 21 listopada 2014 r. wyłoniono wykonawcę: STRABAG Sp. z o.o. Pruszków za kwotę 879 450,00 zł brutto.


W dniu 15 października 2014 r. ogłoszono przetarg na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie gminy Puck. Zadanie to polega na utrzymaniu przejezdności dróg polegającym na odśnieżaniu oraz zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą oraz odśnieżanie. Część III tego zadania obejmuje miejscowości: Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Czarny Młyn, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Werblinia. Obejmuje około 420 godzin odśnieżania 600 godzin odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą 40 godzin odśnieżanie sprzętem typu fadroma.

Na wykonawcę nałożono wymóg odśnieżanie nawierzchni zapewniające możliwość jej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem na całej szerokości i długości. oraz usuwanie śliskości nawierzchni na całej jej długości i szerokości. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia skutecznych działań (zapewniając możliwość bezpiecznej eksploatacji nawierzchni zgodnie z przeznaczeniem) od momentu wystąpienia warunków zimowych przez cały okres ich trwania. Jest również zobowiązany do podjęcia skutecznych działań w ciągu 2 godzin licząc od momentu powiadomienia. Nawierzchnie należy utrzymywać w taki sposób, aby nie uległy one zniszczeniu. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania śliskości poprzez posypywanie nawierzchni mieszanką piaskowo-solną 20%.

24 października 2014 r. wyłoniono wykonawcę zadania III: Transport Handel Produkcja Usługi dla Rolnictwa Ryszard Adrian z Mieroszyna za łączną kwotę 137 808 zł brutto.


W dniu 19 października 2014 r. w Zespole Szkół w Starzynie w godz. od 8.00 do 14.00 odbyła się rejestracja potencjalnych dawców szpiku jako nasze wsparcie w leczeniu Andrzeja, mieszkańca Starzyna – zarejestrowano 141 osób. Dziękujemy za udział w tej szlachetnej akcji.


W październiku 2014 r. zakończyły się prace przy kapliczce na cmentarzu. Jest teraz dużo dużo dużo ładniej. Zresztą sami porównajcie...


6 listopada 2014 r. w naszym kościele parafialnym zamontowany został elektroniczny rzutnik, wyświetlający teksty pieśni. No to do pieśni...


Dnia 14 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Starzynie odbyło się spotkanie Honorowych Dawców Krwi powiatu puckiego z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzone są w listopadzie. Gospodarzem uroczystości był dyrektor Artur Surmaj oraz opiekun szkolnego Koła PCK – Lucyna Roeske, która pełni również funkcję Prezesa Oddziału Rejonowego PCK w Pucku. Na uroczystość przyjechali nie tylko Dawcy Krwi, ale również przedstawiciele władz samorządowych oraz włodarze Gmin i Miast. Byli też i strażacy reprezentowani m.in. przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pucku mł.bryg. Bartłomieja Mollin.


Dnia 23 listopada 2014 roku w sali Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie odbył się XIX Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Puckiej pod patronatem Wójta Gminy Puck. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck przy współpracy Biura Powiatowego Ośrodka  Doradztwa Rolniczego w Pucku i Rady Gminnej KGW w Pucku. Gospodarzem turnieju było  Koło Gospodyń Wiejskich w Żelistrzewie.

W turnieju wzięło udział dziewiętnaście (6 osobowych) reprezentacji z następujących miejscowości: Mieroszyno, Strzelno, Łebcz, Gnieżdżewo, Swarzewo, Władysławowo, Starzyno, Mechowo, Leśniewo, Domatówko, Celbowo, Lisewo, Połchowo, Rekowo Górne, Karlikowo, Rzucewo, Smolno, Werblinia, Żelistrzewo. Nasze panie zajęły III miejsce. Gratulujemy !!!

Klasyfikacja zespołowa:

 1. Władysławowo
 2. Gnieżdżewo
 3. Starzyno
 4. Mechowo
 5. Połchowo
 6. Swarzewo

Trzy najlepsze zespoły w konkursach zostały wyróżnione pucharami. Sześć najlepszych kół w ogólnej punktacji zostały uhonorowane również pucharami. Za uczestnictwo w turnieju wszystkie koła otrzymały  dodatkowe nagrody rzeczowe w formie wielkich paczek z upominkami dla każdej startującej kobiety.

Zwycięski zespół – Władysławowo, będzie reprezentowało powiat pucki na Turnieju Wojewódzkim.


1 grudzień 2014 r. - pierwszy dzień po zakończeniu II tury wyborów samorządowych. Mieszkańcy Władysławowa, sąsiada naszej gminy, obudzili się z nowym burmistrzem, zaś mieszkańcy gminy Kosakowa ze starym wójtem.

Zmiany, już po I turze, odnotowano na fotelach burmistrza w Helu i Pucku. U nas tj. w gminie Puck bez zmian. Na swym stanowisku pozostał Tadeusz Puszkarczuk choć miał kontrkandydata i to w dodatku ze Starzyna. Z obecnym wójtem konkurował nasz dawny sołtys, dawny radny Henryk Kunc. W bezpośredniej konfrontacji kandydaci otrzymali:

Nazwisko kandydata Dane kandydata Ilość zdobytych głosów % zdobytych głosów
Tadeusz Puszkarczuk lat 61, wykształcenie wyższe, zam. Sławutówko,      nie należy do partii politycznej 5911 68,91
Henryk Kunc lat 53, wykształcenie średnie, zam. Starzyno,    członek partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2667 31,09

 Na uprawnionych do głosowania osób głosów ważnych oddano 8578.

---------

Do Rady Gminy Puck z okręgu nr 16 tj. okręgu z miejscowości Starzyna kandydowali i otrzymali głosy następujący kandydaci:

Nazwisko kandydata Dane kandydata Ilość zdobytych głosów % zdobytych głosów
Kazimierz Fleming lat 51, zam. Starzyno, złożył następujące oświadczenie: pracowałem i pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) z Komitetu Wyborczego Wspólne Samorządowe Porozumienie Gminy Puck 124 26,84
Henryk Kunc lat 53, zam. Starzyno, z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina Puck 338 73,16

Głosów ważnych oddano 462. Najwięcej ważnych głosów otrzymał i został radnym: Henryk Kunc.

-----------

Do Rady Gminy Puck z okręgu wyborczego nr 17 tj. okręgu z miejscowości Radoszewo, Starzyński Dwór oraz Werblinia kandydowali i otrzymali głosy następujący kandydaci:

Nazwisko kandydata Dane kandydata Ilość zdobytych głosów % zdobytych głosów
Radtke Henryk lat 56, zam. Werblinia  z Komitetu Wyborczego Wspólne Samorządowe Porozumienie Gminy Puck 118 37,58
Śliwiński Andrzej lat 46, zam. Werblinia z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina Puck 196 62,42

Głosów ważnych oddano 314. Najwięcej ważnych głosów otrzymał i został radnym: Andrzej Śliwiński.

------------------

Dla wyboru Rady Rady Powiatu Puckiego utworzono 5 okręgów wyborczych w których łącznie wybierano 21 radnych. Z naszego okręgu wyborczego nr 5 (obejmujący całą gminę Puck łącznie do zdobycia było 6 mandatów.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 18 468

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 8 887

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów: 7 171

Do Rady Powiatu Puckiego z okręgu nr 5 kandydowali i otrzymali głosy następujący kandydaci:

Nazwisko i imię kandydata

Dane kandydata

Skrót nazwy komitety wyborczego

Ilość zdobytych głosów

Ceszke Brunon

lat 60, zam. Strzelno

Komitet Wyborczy PSL

709

Skóra Dariusz

lat 48, zam. Mrzezino

Komitet Wyborczy PSL

207

Fleming Bernadeta

lat 58, zam. Starzyno

Komitet Wyborczy PSL

88

Jeka Beata

lat 39, zam. Połczyno

Komitet Wyborczy PSL

86

Kos Wioletta

lat 45, zam. Łebcz

Komitet Wyborczy PSL

80

Lanc Wincenty

lat 57, zam. Leśniewo

Komitet Wyborczy PSL

163

Minkowski Edmund

lat 43, zam. Darzlubie

Komitet Wyborczy PSL

161

Parchem Mariola

lat 45, zam. Połchowo

Komitet Wyborczy PSL

170

Pieper Maria

lat 59, zam. Błądzikowo

Komitet Wyborczy PSL

61

Rekowski Sylwester

lat 46, zam. Swarzewo

Komitet Wyborczy PSL

87

Ruczyński Krzysztof

lat 40, zam. Smolno

Komitet Wyborczy PSL

26

Szlas Andrzej

lat 61, zam. Rekowo Górne

Komitet Wyborczy PSL

137

Wiśniewski Zygmunt

lat 54, zam. Żelistrzewo

KW Prawo i Sprawiedliwość

369

Dettlaff Jan

lat 64, zam. Puck

KW Prawo i Sprawiedliwość

105

Derc Elżbieta

lat 64, zam. Swarzewo

KW Prawo i Sprawiedliwość

68

Byczk Jadwiga

lat 51, zam. Brudzewo

KW Prawo i Sprawiedliwość

64

Siwa Barbara

lat 42, zam. Łebcz

KW Prawo i Sprawiedliwość

67

Potrykus Tomasz

lat 43, zam. Połchowo

KW Prawo i Sprawiedliwość

98

Wolszon Roman

lat 60, zam. Mrzezino

KW Prawo i Sprawiedliwość

34

Manias-Komorek Lucyna

lat 64, zam. Smolno

KW Prawo i Sprawiedliwość

15

Patok Ewa

lat 37, zam. Rekowo Górne

KW Prawo i Sprawiedliwość

82

Knitter Dariusz

lat 45, zam. Starzyno

KW Prawo i Sprawiedliwość

117

Tocke Dariusz

lat 41, zam. Mieroszyno

KW Prawo i Sprawiedliwość

96

Funk Joanna

lat 24, zam. Darzlubie

KW Prawo i Sprawiedliwość

79

Dettlaff Wojciech

lat 57, zam. Karlikowo

KW Platforma Obywatelska RP

529

Blaszke Krystyna

lat 21, zam. Domatowo

KW Platforma Obywatelska RP

45

Licau Paweł

lat 62, zam. Łebcz

KW Platforma Obywatelska RP

125

Dettlaff Longina

lat 57, zam. Strzelno

KW Platforma Obywatelska RP

52

Groenwald Dariusz

lat 43, zam. Połczyno

KW Platforma Obywatelska RP

166

Falkowska Grażyna

lat 43, zam. Połchowo

KW Platforma Obywatelska RP

120

Chmielecki Marek

lat 40, zam. Swarzewo

KW Platforma Obywatelska RP

25

Miotke Bernadeta

lat 45, zam. Starzyno

KW Platforma Obywatelska RP

52

Hinz Kamil

lat 29, zam. Mrzezino

KW Platforma Obywatelska RP

175

Wojtas Alicja

lat 34, zam. Rekowo Górne

KW Platforma Obywatelska RP

26

Sitkiewicz Ryszard

lat 49, zam. Żelistrzewo

KW Platforma Obywatelska RP

100

Miłosz Sylwia

lat 33, zam. Błądzikowo

KW Platforma Obywatelska RP

40

Szornak Rita

lat 39, zam. Domatowo

KWW Nasz Powiat Pucki

394

Bieszke Jolanta

lat 52, zam. Rekowo Górne

KWW Nasz Powiat Pucki

272

Semmerling Adam

lat 38, zam. Puck

KWW Nasz Powiat Pucki

76

Domański Janusz

lat 57, zam. Mrzezino

KWW Nasz Powiat Pucki

40

Nowicki Grzegorz

lat 50, zam. Łebcz

KWW Nasz Powiat Pucki

134

Ferra Ewa

lat 46, zam. Puck

KWW Nasz Powiat Pucki

113

Ptasiński Roman

lat 55, zam. Rekowo Górne

KWW Nasz Powiat Pucki

37

Roszman-Selin Wiesława

lat 34, zam. Gnieżdżewo

KWW Nasz Powiat Pucki

68

Dettlaff Szymon

lat 31, zam. Żelistrzewo

KWW Nasz Powiat Pucki

176

Konkol Ewa

lat 55, zam. Swarzewo

KWW Nasz Powiat Pucki

88

Hirsz Józef

lat 83, zam. Kaczyniec

KWW Nasz Powiat Pucki

71

Heyducki Marek

lat 45, zam. Połczyno

KWW Nasz Powiat Pucki

247

Dettlaff Henryk

lat 47, zam. Mieroszyno

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Ziemia

38

Filozof Karina

lat 38, zam. Leśniewo

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Ziemia

34

Lewiński Michał

lat 28, zam. Werblinia

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Ziemia

9

Morawiecka Paulina

lat 21, zam. Mrzezino

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Ziemia

13

Pieper Michał

lat 25, zam. Łebcz

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Ziemia

8

Deling Ludwika

lat 28, zam. Żelistrzewo

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Ziemia

9

Szymczak Marek

lat 32, zam. Żelistrzewo

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Nasza Ziemia

18

Bistram Zenon

lat 60, zam. Strzelno

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

101

Jopek Tomasz

lat 45, zam. Wielka Piaśnica

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

51

Ratajczak Joanna

lat 36, zam. Radoszewo

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

56

Nikrant Marcin

lat 28, zam. Leśniewo

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

145

Drabarek Piotr

lat 51, zam. Domatowo

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

46

Mudlaff Dorota

lat 23, zam. Domatowo

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

20

Dzietczyk Barbara

lat 54, zam. Leśniewo

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

14

Kubowicz-Machnica Bożena

lat 59, zam. Celbówko

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

57

Figlon Roman

lat 36, zam. Żelistrzewo

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

34

Mudlaff Bartłomiej

lat 23, zam. Domatowo

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

22

Kupferschmidt Anna

lat 47, zam. Swarzewo

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

41

Tuchliński Jerzy

lat 54, zam. Smolno

Komitet Wyborczy Wyborców Budujemy Powiat

115

Najwięcej ważnych głosów otrzymali i zostali radnymi Rady Powiatu Puckiego z okręgu wyborczego nr 5:

 1. Ceszke Brunon

 2. Skóra Dariusz

 3. Wiśniewski Zygmunt

 4. Dettlaff Wojciech

 5. Szornak Rita

 6. Bieszke Jolanta

Czas na pracę...


W dniu 3 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Puck rozstrzygnięto przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puck. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Puck obejmuje:

1) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i ich zagospodarowanie w każdej ilości

2) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych w następujących frakcjach:

 1. papier i tektura w każdej ilości,

 2. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe w każdej ilości

 3. szkło w każdej ilości

 4. odpady zielone i biodegradowalne w każdej ilości

 5. sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ramach tzw. „wystawki” bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku

 6. odpady wielkogabarytowe – w ramach tzw. „wystawki” bezpośrednio z nieruchomości 1 raz w roku

od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, także z terenów problematycznych (drogi nieutwardzone, wąskie uliczki itp.) zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  Konsorcjum firm: Robert Lewicki Usługi Transportowe  ze Starzyna i Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe SKOJAN Janusz Skoczek z Żelistrzewa za ogólną kwotę 4 964 751 zł brutto - miesięczny koszt usługi wynosi prawie 140 tys. brutto. Dotychczasowy odbiorca naszych śmieci - Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. - zajęło drugie miejsce a tym samym przetarg przegrało.

Nowy odbiorca śmieci będzie odbierał od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 r.   


Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Michała Archanioła w Starzynie we współpracy z Zespołem Szkół w Starzynie w dniu 7 grudnia 2014 r. organizuje tradycyjnie Mikołajki dla najmłodszych mieszkańców. W czasie festynu w godz. od 14.00 do 18.00 będzie możliwość rejestrowania potencjalnych dawców szpiku kostnego w ramach prac i inicjatyw Puckiego Hospicjum.


Uwaga

Pucka Gospodarka Komunalna (dotychczasowy odbiorca naszych śmieci) informuje, że podczas ostatniego zbioru zmieszanych odpadów komunalnych w 2014 r., zabrane zostaną metalowe pojemniki na odpady będące własnością Spółki (dla Starzyńskiego Dworu jest to 24 grudzień, a dla Starzyna, Werblini i Radoszewa - 31 grudzień). Jest możliwość odkupienia ww. pojemników od Spółki w kwocie 30 zł brutto lub wydzierżawienia go na okres co najmniej jednego roku za kwotę 4,43 zł brutto/miesięcznie. Pamiętajcie, że kwestie wykupu lub dzierżawy pojemników należy zgłaszać do siedziby firmy w Pucku do dnia poprzedzającego ostatni dzień wywozu zmieszanych odpadów komunalnych w 2014 r. wg ustalonego harmonogramu.     


 

  rok 2015

 


Ustalony został harmonogram wywozu  odpadów komunalnych z terenu Gminy Puck na okres od stycznia do czerwca 2015 roku. Harmonogram podany został do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w lokalnej prasie. Jest również dostępny na stronie internetowej pod adresem www.gmina.puck.pl oraz na stronie wykonawcy pod adresem www.lewicki-transport.pl .

Koło Gospodyń Wiejskich Starzyno wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starzynie i parafią rzymsko-katolicką w Starzynie zapraszają w wszystkich chętnych na zabawę karnawałową, która odbędzie się w remizie OSP Starzyno w sobotę 30 stycznia 2015 r. od godz. 19.00.


Już lada moment dostaniemy decyzje dotyczące podatku od nieruchomości za bieżący rok. Przypominam, że uchwałą NR LII/123/14 Rady Gminy Puck z dnia 6 listopada 2014 r.  określono wysokość rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck  

     Nowe roczne stawki podatku od nieruchomości nie związanych z działalnością gospodarczą wynoszą:

1.  od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,69 zł.

2.   od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni - 5,72 zł

3.  od gruntów:

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,51 zł,

b)  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni  - 0,42 zł.

Roczne stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w następującej wysokości:

1.  od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,24 zł.

2.  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,63 zł.

3.  od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,65 zł.

4.  od budowli określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 2 % ich wartości

5.  od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,83 zł.

 Kwoty podatku pozostaję te same w stosunku do roku 2014.


W dniu 15 lutego 2015 r. odbędą się wybory sołtysów w naszych miejscowościach. Zgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na sołtysów gminy Puck podajemy kandydatów na to zaszczytne stanowiska:

Sołectwo Starzyno
1 Fleming Kazimierz, zam. Starzyno, ul. Cicha 6
2 Kunc Henryk, zam. Starzyno, ul. Mechowska 5
3 Wysocki Piotr, zam. Starzyno, ul. Długa 62
Sołectwo Werblinia
1 Śliwińska Grażyna, za. Werblinia, ul. Kościelna 14
2 Pomichowski Tomasz, zam. Werblinia, ul. Kaszubska 14
 
Sołectwo Starzyński Dwór
1 Bradtke Waldemar, zam. Starzyński Dwór, ul. Krótka 8
   
Sołectwo Radoszewo

1

Bulczak Tadeusz zam. Radoszewo, ul. Topolowa 5/4

Przypominamy, że kandydat na sołtysa musi zamieszkiwać na terenie danego sołectwa i posiadać ukończone 18 lat. Podczas wyborów, w przypadku zgłoszenia tylko 1 kandydata wymagana jest co najmniej 10 % frekwencja w wyborach.

Do przeprowadzenia wyborów w poszczególnych obwodach powołane zostaną obwodowe komisje wyborcze z przedstawicieli:

 1. sołectwa,

 2. użytkownika obiektu - siedziby obwodowej komisji wyborczej,

 3. Urzędu Gminy Puck.

Wyboru Rady Sołeckiej dokonuje się zgodnie z § 19, pkt 15 Statutów Sołectw, tj. na pierwszym posiedzeniu Zebrania Wiejskiego zwołanego przez nowo wybranego Sołtysa.

Głosowanie odbędzie się w godzinach od 8°° do 18°° .

Nr obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
16 Radoszewo Wiejski Klub „Kuźnia” w Radoszewie
21 Starzyno Zespół Szkół w Starzynie
22 Starzyński Dwór Świetlica w Młynie w Starzyńskim Dworze
25 Werblinia Szkoła Podstawowa w Werblini

Wybory, wybory i już po wyborach. 16 lutego 2015 r. ogłoszono już wyniki wyborów sołtysów gminy Puck. Na czerwono zaznaczeni nowi sołtysi. Gratulujemy wyboru....

Sołectwo Nazwisko i imię Ilość osób uprawnionych do głosowania Liczba głosów oddanych na kandydata Frekwencja      w %
Starzyno Fleming Kazimierz 957 94 36,26
Kunc Henryk 230
Wysocki Piotr 22
Werblinia Śliwińska Grażyna 440 149 48,86
Pomichowski Tomasz 66
Starzyński Dwór Bradtke Waldemar 278 103 37,77
Radoszewo Bulczak Tadeusz 143 52 43,46

Ogłoszony 12 stycznia 2015 r. przetarg na "Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych na terenie Gminy Puck" rozstrzygnięty. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Usługowe AQUA Jerzy Jarmulewski z Mieroszyna. Do zadań przedsiębiorstwa (przez najbliższe 24 miesiące) należy usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach oraz wymiana pomp głębinowych na terenie Gminy Puck Do usunięcia awarii należy przystąpić najpóźniej w czasie 2 godz. od telefonicznego powiadomienia przez pracownika Urzędu Gminy. Dla ciekawości: w gminie Puck jest łącznie 304,89 km sieci wodociągowych, z tego 230,21 km z rur PE; 68,83 km z rur azbestowo-cementowych; 5,83 km z rur żeliwnych i stalowych. Przyłączy wodociągowych jest 5420 szt.


Znane już są terminy zebrań wiejskich w roku 2015:

Sołectwo Data i godzina Miejsce
Starzyno 18 marzec 2015 r. (wtorek) godz. 18.00 OSP
Werblinia 17 marzec 2015 r. (poniedziałek) godz. 18.00 szkoła
Starzyński Dwór 2 marzec 2015 r. (poniedziałek) godz. 18.00 młyn
Radoszewo 20 marzec 2015 r. (piątek) godz. 18.00 kuźnia

W dniu 19 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 18.00 w remizie OSP w Starzynie odbyło się zebranie wiejskie. Powołano nową radę sołecką w składzie:

 • Bigott Sabina,

 • Bulczak Grzegorz

 • Bullmann Mateusz

 • Miotke Bernadeta

 • Wicher Karol.

Jak widać w skład rady weszło dwóch strażaków OSP Starzyno. Na zebraniu usłyszeliśmy wstępną deklarację remontu naszej zmaltretowanej przez czas i warunki atmosferyczne wieży remizy. Z ważniejszych planów na rok bieżący to remont chodników na ul. Żarnowieckiej oraz próba wprowadzenia zakazu parkowania na ul. Długiej (od apteki do ul. Mechowskiej).


W dniu 25  kwietnia 2015  roku (sobota) odbędzie się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zużytego   sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Puck. Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7.00 w dniu odbioru.


 

Dla rowerzystów: Urząd Gminy Krokowa ogłosił przetarg na zagospodarowanie terenu końcowego odcinka ścieżki rowerowej w miejscowości Krokowa. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in. siłownię na świeżym powietrzu, ściankę wspinaczkową i skatepark, utwardzenie terenu i ciągi piesze oraz obiekty małej architektury. termin wykonania określono na 10 czerwca 2015 r.


Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Żarnowcu informuje, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. opłaty za odprowadzenie ścieków w miejscowościach: Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia i Radoszewo będą pobierane przez ich pracownika Pana Jarosława Szymańskiego posiadającego identyfikator firmy, w częstotliwości raz na dwa miesiące.


 W dniu 19 kwietnia 2015 r. na sali remizy OSP odbyło się spotkanie pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną Górę.


20 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Puck wybrał najkorzystniejszą ofertę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w Radoszewie (obręb Starzyński Dwór). Projekt ten dotyczy rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej projektowaną kanalizację należy włączyć do istniejącego systemu w Radoszewie. Z terenu objętego projektem ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Kłaninie. Przybliżona długość planowanej sieci kanalizacyjnej ca 900 m. Najkorzystniejszą ofertę złożyło KR Projekty Budowlane Karolina Roczniewska z Redy za kwotę 12000 zł brutto. Czas na przygotowanie projektu to 6 miesięcy.


Ważne dla rowerzystów - jest szansa na  połączenie ścieżki rowerowej Krokowa - Swarzewo ze ścieżką Puck-Władysławowo. W dniu 4 maja 2015 r. Urząd Gminy Puck wybrał najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ciągu pieszo- rowerowego z Gnieżdżewa do Swarzewa. Przedmiotem zamówienia było wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ciągu pieszo - rowerowego z Gnieżdżewa do Swarzewa wraz z pozwoleniem na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. Wybrano ofertę Pracowni Projektowej WODOKAN z Redy za kwotę 40 850 zł brutto. Projekt zakłada przebudowę istniejącego chodnika w ramach miejscowości Gnieżdżewo, a za miejscowością, budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie DW216. Ciąg pieszo-rowerowy ma zostać zlokalizowany został za rowem drogowym. Drugi wariant zakłada przebudowę istniejącego chodnika w ramach miejscowości Gnieżdżewo, dalej budowę nowego ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy Władysławowskiej i DW216. Ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany ma zostać za rowem drogowym. Wzdłuż drogi DW216, z uwagi na występowanie szpalerów drzew, ciąg pieszo-rowerowy ma zostać dodatkowo odsunięty w kierunku północnym, tak aby uniknąć ich wycinki. W obu wariantach założono budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5m i nawierzchni bitumicznej. Czas na przygotowanie projektu to 6 miesięcy.


W pierwszym tygodniu maja utwardzono tłuczniem parking przy naszym kościele parafialnym.


W dniu 10 maja 2015 r. odbyła się I tura wyborów prezydenckich.

Oficjalne wyniki I tury wyborów:

Kandydat Głosy Procent Procent z wliczeniem głosów nieważnych
Duda Andrzej Sebastian 5 179 092 34,76% 34,47%
Komorowski Bronisław Maria 5 031 060 33,77% 33,49%
Kukiz Paweł Piotr 3 099 079 20,80% 20,63%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard 486 084 3,26% 3,24%
Ogórek Magdalena Agnieszka 353 883 2,38% 2,36%
Jarubas Adam Sebastian 238 761 1,60% 1,59%
Palikot Janusz Marian 211 242 1,42% 1,41%
Braun Grzegorz Michał 124 132 0,83% 0,83%
Kowalski Marian Janusz 77 630 0,52% 0,52%
Wilk Jacek 68 186 0,46% 0,45%
Tanajno Paweł Jan 29 785 0,20% 0,20%
Głosy nieważne 124 952 0,83%
Razem 15 023 886 100% 100%
Frekwencja 48,96%

 

A oto wyniki wyborów w naszym obwodzie wyborczym tj. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w  Starzynie:

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 1812

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania: 801

Głosów nieważnych: 10

Frekwencja: 44,21%

Kandydat Głosy Procent
Duda Andrzej Sebastian 259 32,74%
Komorowski Bronisław Maria 312 39,44%
Kukiz Paweł Piotr 159 20,10%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard 30 3,79%
Ogórek Magdalena Agnieszka 11 1,39%
Jarubas Adam Sebastian 7 0,88%
Palikot Janusz Marian 5 0,63%
Braun Grzegorz Michał 0 0,00%
Kowalski Marian Janusz 4 0,25%
Wilk Jacek 2 0,25%
Tanajno Paweł Jan 2 0,20%

 

Ze środków gminy Puck na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyasygnowano kwotę 32 245 zł.

II tura odbędzie się za dwa tygodnie  tj. 24 maja 2015 r.


Na niecały tydzień kolejny raz pojawiły się zasieki na ulicy pomiędzy ul. Żarnowiecką a ul. Długą w okolicy apteki uniemożliwiając na dość bezkolizyjne włączenie się do ruchu na drodze wojewódzkiej oraz korzystanie ze znajdującego się tam parkingu. Na spornym kawałku zapory pojawiły się w sobotę 16 maja br. a zniknęły w piątek 22 maja br.  


Poniedziałek 25 maja 2015 r. -znamy już wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w naszym obwodzie wyborczym. 24 maja 2015 r. do urn wyborczych w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Starzynie na 1816 osób uprawnionych do głosowania przystąpiło 884 osób. Oddano 870 ważnych głosów.

Kandydat Głosy Procent
Duda Andrzej Sebastian 429 49,31%
Komorowski Bronisław Maria 441 50,69%

 

Wyniki w powiecie puckim (frekwencja 58,77%) przedstawiają się następująco:

Kandydat Głosy Procent
Duda Andrzej Sebastian 14767 39,04%
Komorowski Bronisław Maria 23061 60,96%

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Starzyno. Powołanie Stowarzyszenia ma na celu podjęcie działań na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i sportowego naszej miejscowości. Stowarzyszenie stworzy również możliwość pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na różnego rodzaju projekty. Spotkanie odbędzie się we wtorek – 9 czerwca o godz. 19.00 w remizie w OSP Starzyno.


12 czerwca 2015 r. rozpoczęto montaż chodnika z kostki brukowej na ul. Długiej (pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Cichą. Po kilku dniach prac wyłożono część trotuaru po czym prace się zakończyły. Czekamy na ciąg dalszy...


Urząd Gminy Puck 28 lipca 2015 r. ogłosił przetarg na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych na zagospodarowanie terenu w Starzynie na Osiedlu Leśnym.  Projekty mają  zawierać następujące elementy:  plac zabaw, urządzenia siłowe, ogrodzenie, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna), zieleń. termin wykonania projektów określono na 6 miesięcy.


Urząd Gminy Puck 31 sierpnia 2015 r. ogłosił przetarg na przebudowę dróg w zakresie wykonania chodników w miejscowościach: Błądzikowo, Radoszewo, Starzyno, Werblinia. W Starzynie budowę chodnika zaplanowano na ul. Puckiej (droga wojewódzka nr 213) na przeciw cmentarza od ul. Ogrodowej do skrzyżowania dróg na Starzyński Dwór. W Werblini nowy chodnik ma powstać na ul. Żarnowieckiej (od ul. Polnej do ul. Kwiatowej). Termin zakończenia prac określono na 15 listopada 2015 r.


W dniu 3 września 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie filii Banku Spółdzielczego w Starzynie. Bank zlokalizowany jest w budynku byłej restauracji Starzynianka.


21 października 2015 r. ogłoszono wyniki, ogłoszonego w 9 października 2015 r., konkursu na "Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 na terenie gminy Puck". Za utrzymaniu przejezdności dróg polegającym na odśnieżaniu oraz zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą oraz odśnieżanie w naszym rejonie tj. Swarzewo, Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Czarny Młyn, Radoszewo, Starzyno, Starzyński Dwór, Strzelno, Werblinia odpowiadać będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, Transport, Handel, Produkcja, Usługi dla Rolnictwa Ryszard Adrian z Mieroszyna.  


21 października 2015 r. w Starzynie, na ul. Puckiej rozpoczęto budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 na przeciw cmentarza od ul. Ogrodowej do skrzyżowania dróg na Starzyński Dwór. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni około 450 m kw.


Frekwencja w Starzynie wyniosła 40,6% i oddano 95,83% głosów ważnych. W wyniku głosowania najwięcej głosów zebrał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (272 głosy co stanowi ok. 38%) a tuż za nim uplasował się Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (255 głosy co stanowi ok. 35,8%). Najwięcej głosów zebrał Kazimierz Plocke kandydujący z KW Platforma Obywatelska RP tj. 204 głosy co stanowi 28.65%.

Już w niedzielę, 25 października 2015 r. wybory parlamentarne. Przedstawiamy poniżej kandydatów okręgu wyborczego w wyborach do Sejmu nr 26, siedziba OKW: Gdynia z powiatu puckiego:

 


W dniu 22 listopada 2015 roku w sali Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie odbył się  Jubileuszowy XX Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Puckiej pod patronatem Wójta Gminy Puck. W turnieju wzięło udział siedemnaście  (6 osobowych) reprezentacji. Przeprowadzono cztery konkursy. W dwóch konkursach: produkt regionalny – pierogi oraz moda „suknia z papieru gazetowego”  reprezentacja Starzyna zajęła 3 miejsce. co poskutkowało zajęcie również III miejsca w kwalifikacji zespołowej. Wyprzedziły nas KGW Gnieżdżewo i Swarzewo. Trzy najlepsze zespoły w konkursach zostały wyróżnione pucharami. Sześć najlepszych kół w ogólnej punktacji zostały uhonorowane  pucharami Starosty Puckiego i nagrodami rzeczowymi Banku Credit Agricole o/w Pucku. Za uczestnictwo w turnieju wszystkie koła otrzymały  dodatkowe nagrody rzeczowe w formie paczek z upominkami dla każdej startującej kobiety wręczane przez sołtysów,  oraz dyplomy OKSiT w Gminie Puck. Zwycięski zespół otrzymał Puchar Grand Prix Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie obyło się bez nagród finansowych. Dla swoich kół w gminie nagrody przeznaczyli Wójt Gminy Krokowa i Burmistrz Władysławowa. Wójt Gminy Puck wręczył sześciu najlepszym zespołom talony pieniężne (odpowiednio: 600 zł, 500 zł, 400 zł, 300 zł oraz 200 i 200 zł). Gratulujemy naszym paniom!!!

Wójt wręczył również okazałe puchary trzem najlepszym kołom w historii turniejów. Pierwsze miejsce zajęło Swarzewo, drugie Mieroszyno a trzecie Strzelno. Zespoły te, otrzymały dodatkowo nagrody Banku Spółdzielczego w Krokowej (odpowiednio: 400, 300 i 200 zł). 


do góry strony